Начин на употреба на FOAMING TEST - комплект за скрининг на коронавирус COVOD-19:

  1. Капачката на епруветката за разпенване се отваря, като се внимава реагентът в епруветката да не се разлее.
  2. Лицето, извършващо теста, изсипва малко количество урина в контейнера, като използва поставените за целта ръкавици.
  3. Урина може да се даде по всяко време от деня за извършване на теста.
  4. При пациенти с поставен катетър, пробата се взима от първата урина след напълно изпразнена торба и тръба на катетъра.
  5. С помощта на пипета от кутията се изтегля 2,5 ml. урина и бавно се източва до черната маркировъчна линия на епруветката.
  6. Чрез леко притискане капачката на епруветката с пробата от урина се затваря здраво, след което се разклаща нагоре-надолу продължение на 15 секунди.
  7. Епруветката се разклаща леко наляво и надясно, за да може получената пяна да се успокои и да слезне на нивото на течността., след което се поставя на равна повърхност и се чака 1 минута. Резултатът може да бъде интерпретиран от подравняване на горното ниво на разпенване с цветовата скала.
  8. Използваните ръкавици, сламката и епрувеката могат да се изхвърлят като битов отпадък.