Интерпретации на FOAMING TEST-комплект за скрининг на коронавирус COVOD-19:

Резултата от теста е с цел предварителна информация, за окончателна диагноза трябва да се обърнете към лекар или здравно заведение.

Зелена зона: В урината липсва вирус. Благоприятна клинична картина (При лечение на пациента след поставена диагноза за COVID-19, ако теста с пяна в зелената зона, това означава, че количеството на вируса в тялото е изчистено)

Жълта зона: В урината има малко количество вирус(и/или наличие на вещества, които не трябва да ги има), подозрителна клинична картина, изискващо проследяване.

Оранжева зона: Клиничната картина е умерена, наличен на повишен вирусен товар в урината (и / или протеинови структури), болен индивид

Червена зона: В урината има наличие на голямо количество вирус(и/или наличие на вещества, които не трябва да ги има), тежка клинична картина. Състояние, при което се изисква да се обръща към здравна институция.

  • * Случаи, изискващо проследяване:
  1. Случай, при който не е поставена диагноза за COVID-19, но е възможно да е заразен с вируса и да е в инкубационен период.
  2. Случай, при който е поставена диагноза за COVID-19 и е на лечение.
  3. Случай на анормална клинична картина, при който има наличие на вещества в урината извън COVID-19, които не трябва да ги има.
    Лица от 1-ва и 3-та група; С цел предпазване трябва да прекъсне всякакви близки контакти с членовете на семейството и хора от близкото обкръжение, задължително трябва да носи маска, да спазва правилата за социална защита, след 2-3 дена да повтори теста, ако количеството пяна остане в жълтата зона или премине към червената зона, редно е да се обърне към здравна институция.