СТАТИСТИЧЕСКИ ПОДХОД за КЛИНИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ:


Оценени са 112 случая на COVID-19, приети в нашата болница между 10.03.2020 г. и 10.04.2020 г. (мъже: 67, жени: 45). Средна възраст 41,92 ± 12,58 (диапазон: 22-88).
78,6% (n: 88) от пациентите са проследявани в клиниката
21,4% (n: 23) от пациентите са проследявани в интензивното отделение.

Увеличаването на степента на реакция от Зелената зона до Червената зона при Foaming test(теста `чрез разпенване) ясно показва, че клиничната картина се влошава. Докато 55,6% от пациентите, които са преминали към Червената зона по скалата, са загубили живота си, няма смърт при пациентите, останали в другите зони от цветовата скала. Установено е, че определянето на теста за прогноза по отношение на смъртта е статистически значимо. (P = 0,0001).

Докато 9,6% (n = 5) от 52 пациенти с PCR (+) са станали бивши, то при тези с PCR (-) не се наблюдава да има бивши.
Забелязва се, че тези с P = 0,014 PCR (+) са загубили със статистически значима по-висока скорост от тези с отрицателни.

При Foaming test(тест чрез разпенване), тези които са били в Червената зона са имали по-големи загуби в сравнение с тези, които са били в останалите цветови зони от скалата, което показва статистически силно значима загуба p = 0,0001. Когато тестът се оценява на върху четворна скала и този резултат е> 3.0, което може да се определи като положителен резултат, е установено, че той има 100.0% чувствителност и 96.3% специфичност при проследяване на клиничните нива на пациентите и показва загуба на пациенти.