Приложение на FOAMING TEST - комплект за скрининг на коронавирус COVOD-19:

  1. Може да се използва за установяване на клиничното състояние на пациенти без потвърдена диагноза за COVID-19, които са в инкубационен период на вируса и имат някои клинични симптоми;
  2. Може да се използва за проследяване на клиничното състояние и прогнозата на пациенти с установен COVID-19, както и за ежедневно проследяване на клиничното състояние на пациенти, с влошаващо се състояние при положителна прогноза или подобряващо се състояние при негативна прогноза.
  3. Може да се използва за определяне на хората, които нямат COVID-19, нo имат подобни симптоми и оплаквания.
  4. Може да се използва за вземане на бързи решения от страна на лекуващите лекари, след като се установи клиничното състояние на хората, които са под лекарско наблюдение след отрицателен тест за COVID-19, под карантина и на домашно наблюдение след лечение.
  5. За хора, които се тревожат за COVID-19, принудени да бъдат в рискова среда, изпитващи несигурност и безпокойство от това, с помощта на теста и получения резултат от него, могат да бъдат окуражени за по-бърза консултация със здравните служби.
  6. Може да се използва за ранно диагностициране и консултиране със здравни служби чрез откриване на вещества в урината извън COVID-19.
  7. Може да се използва за подпомагане работата на медицинските специалисти при поставяне на предварителни и окончателни диагнози по време на проследяването на клиничното състояние на пациентите.